Manuál pro aktivizační tým

 

Kaleido je naše brána do virtuální reality. Tyhle brýle v sobě mají zabudované stereoskopické čočky i reproduktor a dokáží nás zanést téměř kamkoliv si zamaneme.

 

Pracovat s Kaleidem se naučíte raz dva! Tato stránka vám všechno vysvětlí pěkně polopatě. Nejlepší je začít naším video-manuálem – spustíte ho stisknutím fialového tlačítka „Přehrát video“.

Zapnutí, hlasitost a kontrolka baterie

Brýle zapneme tlačítkem uprostřed

Hlasitost upravíme tlačítky plus a mínus, také na horní straně brýlí. 

Mezi tlačítky pro zapínání a hlasitost vidíme kontrolku. Když svítí bíle, jsou zapnuté. Když svítí oranžově, probíhá nabíjení. Když svítí červeně, znamená to slabou baterii. A když svítí zeleně, znamená to plnou baterii.

Stav baterky brýlí i ovladače vidíte také přímo v uživatelském prostředí, když máte brýle na sobě – podívejte se na nabídku v dolní části obrazovky, do jejího pravého horního rohu.

Baterie a konektor pro nabíjení

Na levé straně brýlí je konektor pro nabíjení. Používejte vždy námi dodaný šedý microUSB kabel a k němu jakoukoliv nabíječku na smartphone.

Baterka v ovladači se mění velmi jednoduše. Pokud vám budou brýle v uživatelském prostředí hlásit slabou baterku ovladače, hned dejte do ovladače novou, klasickou AA tužkovku.

Ovladač a tlačítko Spoušť

Ovladač VR brýlí používáme podobně jako myš u počítače – když máme brýle nasazené a zapnuté, můžeme ovladačem mířit v prostoru a uvidíme, jak se v uživatelském prostředí hýbe kurzor.

Ukazovákem používáme tlačítko Spoušť pro navigaci v menu, stažení, spuštění a smazání výletu, a také pro pauzu a pokračování právě spuštěného výletu.

Tlačítka ovladače a vycentrování obrazu

Palcem používáme horní dotykovou plochu pro pohyb v menu nahoru a dolu, jako když scrollujete na telefonu.

První z malých tlačítek na horní straně ovladače slouží k návratu zpět do hlavní nabídky.

Dolní malé tlačítko s logem firmy Oculus, které vypadá jako obrácené O, je dobré k nastavení směru brýlí. Když budete chtít vycentrovat hlavní nabídku v prostoru do ideální pozice, namiřte ovladač rovně přímo před sebe a podržte toto tlačítko na jednu sekundu.

Dezinfekce

VR brýle, takzvaný headset, nejprve opatrně vyndáme z krabice. Před použitím vydezinfikujeme brýle i ovladač neabrazivními čistícím prostředkem, který není na bází alkoholu nebo agresivních chemikálií.

Můžeme využít třeba antibakteriální utěrky s virucidním účinkem Sanytol, tekutý čistič Sanytol nastříkaný na hadřík, nebo jejich kombinaci. Hlavně vždy zkontrolujte, že je váš prostředek vhodný pro čištění plastů, látek i elektroniky.

Pozor, čočky brýlí NEdezinfikujeme!

Postupně otřeme vnější i vnitřní části headsetu tak, aby se žádná tekutina nedostala dovnitř do konektorů, obrazovky nebo na čočky uvnitř brýlí. A pozor, toto je velmi důležité! Čočky utíráme pouze černým hadříkem z mikrovláken, který jste dostali v krabici s brýlemi – jinak bychom je poškodili.

Nakonec otřeme i ovladač. A brýle jsou připraveny k bezpečnému použití.

Hlavní nabídka a připojení k Internetu

Ještě než se vydáte s vašimi klienty na výlet, nastavte prosím nejprve připojení k wi-fi ve vaší kanceláři.

Nejprve otřete své ruce a čelo stejným dezinfekčním přípravkem, jaký jste použili na brýle. A pak si je můžete nasadit a spustit buď krátkým nebo dlouhým stiskem tlačítka pro zapínání – podle toho, jestli byly předtím úplně vypnuté, nebo jen v režimu spánku. Pokud vás k tomu prostředí v brýlích vyzve, potvrďte spuštění přidržením tlačítka Oculus na jednu vteřinu.

Tak, a jsme v hlavní nabídce, výborně.

Vidíte tu lištu s menu dole? V jejím levém horním rohu se nachází symbol wi-fi. Pokud je takto ztmavený, znamená to, že nejsme připojeni k Internetu. Abyste mohli stahovat nové výlety do brýlí a aby se naše aplikace Kaleido mohla sama aktualizovat na nejlepší možnou verzi, potřebujeme nejprve nastavit wi-fi připojení.

Výběr wi-fi sítě a přihlášení

Klikněme tedy na kartu Nastavení na pravé straně tohoto spodního menu, a následně vyberme pole wi-fi uprostřed.

V tomto malém okně pak můžeme buď nahoře vypnout a zapnout wi-fi připojení, nebo můžeme scrollovat seznamem možných wi-fi sítí a vybrat tu správnou. Pak klikneme do pole pro heslo a zadáme ho postupným klikáním na písmena na klávesnici dole. Po zadání hesla pak stiskneme Potvrdit.

Chvíli počkáme, a pokud jsme zadali správné heslo, bude teď v seznamu u sítě nápis Připojeno. Stiskneme modré tlačítko Hotovo a zkontrolujeme, že ve spodní liště s nabídkou nám teď nalevo svítí symbol wi-fi bíle.

Brýle před aktivizací nabijeme "do zelena"

Před cestováním s klienty nezapomeňte brýle pořádně nabít, protože obvykle vydrží nabité pouze jednu až dvě hodiny. Nejlepší je nabít je tak, aby kontrolka baterie na horní straně svítila zeleně.

Můžete s sebou také nosit takzvanou powerbanku na dobíjení bez zásuvky. Dávejte ale pozor na teplotu brýlí – pokud by se začalo Kaleido až příliš zahřívat, raději jej přestaňte nabíjet, vypněte ho a počkejte, dokud nevychladne.

Spuštění aplikace Kaleido

Brýle nejprve spustíme a sami si je nasadíme.

Vezmeme do ruky ovladač a mířením a tlačítkem spoušť přejdeme v menu pod záložkou Navigovat do Knihovny. Tam použijeme palcem horní dotykovou plochu ovladače, abychom našli v nabídce aplikaci Kaleido, a stisknutím tlačítka Spoušť Kaleido zapneme.

Stažení nového výletu do brýlí

Začněte tím, že vyplníte jméno a heslo vašeho účtu, které jsme vám poslali emailem. Aplikace vás pak nechá trvale přihlášené.

V aplikaci po přihlášení uvidíme hlavní okno s nabídkou výletů, a také dva informační panely po stranách. Představení jednotlivých míst najdete na této stránce.

Panel nalevo nabízí shrnutí hlavních zásad správného ovládání Kaleida, abyste měli tyhle tipy vždy po ruce i v samotné aplikaci. 

Panel napravo je takový náš zpravodaj – každý týden vám do něj napíšeme novinky ohledně čerstvě přidaných výletů a změn v aplikaci.

V nabídce výletů si můžete postupně projít všechny dostupné zážitky. Uvidíte jejich název, náhledový obrázek a krátký popisek. Celou nabídkou se můžete proklikat šipkami v dolní části. Zkuste ale také využít záložky v horní části tohoto panelu – kliknutím na ně můžete rychle vyfiltrovat třeba cestovatelské zážitky, kulturu, relaxaci, nebo jen ty výlety, které už máte stažené.

Kliknutím na tlačítko Stáhnout v kartě zážitku zahájíte proces jeho stažení do brýlí. To bude nějaký čas trvat, takže je dobré vždy zahájit stahování a brýle bez jakékoliv další akce odložit v kanceláři, kde je dobrý wi-fi signál.

Výběr destinace s klientem

Kaleido funguje nejlépe v rámci individuální aktivizační terapie. Doporučujeme brýle pořádně nabít a postupně s nimi obejít klienty přímo u nich na pokojích, aby si mohli výlety užít v klidu a v intimnější atmosféře je pak pořádně probrat s vámi.

Při návštěvě klienta nebo klientky nejprve společně vyberte destinaci. Výlety stažené a připravené v našich brýlích vidíme s tlačítkem „Přehrát“ – kliknutím je spustíme.

Individuální nastavení brýlí

Ještě než výlet začne, budete mít asi 25 vteřin na předání brýlí klientovi. Nasaďte mu brýle tak, aby dobře viděl a měl pohodlí. Použijte k tomu nastavitelné řemínky nahoře a po stranách.

Pokud by klient neviděl obraz ostře, zkuste mu pomoci posunout Kaleido na hlavě tak, aby mohl správně zaostřit. U VR brýlí občas stačí drobné povolení či utažení a hned člověk vidí daleko lépe.

Klienti upoutaní na lůžko by měli mít tělo a hlavu v co nejvíce vertikální poloze. Pokud to situace umožňuje, napolohujte je tak, aby byli v sedě a ne v leže. Jinak by se jim mohla rychle zamotat hlava.

Povzbuďte výletníky, aby se otáčeli s vypravěčem!

Klienti mohou Kaleido klidně používat se svými dioptrickými brýlemi, dali jsme dovnitř speciální vložku, která zajistí dostatek prostoru pro obroučky. Jen buďte při nasazování Kaleida opatrní, ať brýle nepoškodíte.

Po nasazení už se klientovi zážitek spustí automaticky. Klienti ani nepotřebují ovladač. Pokud by jim výlet nebyl příjemný nebo se jim dokonce dělalo nevolno, pomozte jim hned brýle v klidu odložit.

Klientům vždy řekněte, aby se během výletu pořádně rozhlíželi dokola, protože všude něco zajímavého uvidí, a aby vnímali instrukce vypravěče a snažili se dělat pohyby, které jim průvodce zadá.

V případě potřeby zvyšte nebo snižte hlasitost tlačítky na horní straně brýlí.

Pozastavení a smazání výletu

Výlet můžete kdykoliv pozastavit stisknutím tlačítka Spoušť na ovladači, kterým ho také znovu rozběhnete. Tlačítkem Zpět se dostanete zpátky do hlavní nabídky aplikace Kaleido.

Při sundání brýlí během výletu se také výlet pozastaví. Pokud byste pak chtěli ve výletu pokračovat, nastavte nejprve klienta do pro něj ideální polohy, protože se pak obraz zase vycentruje před něj.

Když budete potřebovat uvolnit paměť v brýlích pro stažení nových výletů, stačí jakýkoliv zážitek, který už se klientům okoukal, z aplikace smazat. Nebojte, kdykoliv ho můžete z nabídky zase stáhnout zpátky!

Po skončení celý zážitek pořádně proberte!

Po skončení výletu pomozte klientce sundat brýle a pořádně s nimi celý zážitek proberte. Jak se cítili? Co na ně zapůsobilo? Vzpomněli si na nějaké své cesty z dřívějška?

Pokud byste pro nás měli jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme moc rádi, když se nám ozvete na info@kaleido.tours, nebo +420 731 914 622. Jen díky vašim postřehům budeme v budoucnu schopni připravovat ještě mnohem lepší virtuální výlety!

Hlavní zásady práce s Kaleidem

Tak, a to je všechno! Celkem jednoduché, co říkáte?

Na závěr už jen pár důležitých poznámek:

  • Nezapomeňte headset a ovladač vždy po cestování s jedním klientem vydezinfikovat, ale pouze neabrazivním čističem, který je vhodný na plasty i látky. Dávejte pozor na konektory a další elektrické části, aby se do nich nedostala tekutina
  • Čistota půl zdraví – to platí v dnešní době stonásobně. Brýle proto používejte v roušce a mějte vydezinfikované ruce i čelo – to platí pro vás i vaše klienty.
  • Čočky brýlí otírejte pouze suchým černým hadříkem z mikrovláken! Nesmí na ně přijít žádná tekutina, jinak dojde k jejich poškození.
  • Naše výlety zatím nedoporučujeme lidem v pokročilejších fázích demence. Vždy dobře zvažte, zda je pro danou klientku nebo klienta virtuální realita vhodná.
  • Pokud by se vám brýle zdály příliš horké, nebo byste dokonce v brýlích viděli hlášení, že jsou moc zahřáté, raději je vypněte a nechte odpočinout. Pokud by se takto zahřívaly opakovaně, kontaktujte prosím naši technickou podporu – info@kaleido.tours, +420 731 914 622.
  • Nic se nemá přehánět, ani ty nejmilejší zážitky. V tuto chvíli proto raději nedoporučujeme více jak dva výlety s jedním klientem hned po sobě.
  • Myslete na nás prosím se zpětnou vazbou, případně s fotkami a videi z vašeho výletění! Budeme moc rádi, když nám pošlete postřehy užitečné pro další tvorbu výletů, nebo třeba nějakou pěknou hlášku, kterou vaši senioři v reakci na Kaleido pronesli 🙂
  • Hlavně si pořádně celý zážitek s klienty užijte! Ptejte se jich na to, co vidí, jestli jim naskakují nějaké vzpomínky, kam by se chtěli podívat příště a tak dále. Využijte Kaleido k tomu, aby se posílil váš vztah.

Tak sláva, nazdar výletu!